Odštartoval projekt Milión stromov pre Slovensko

V Nemšovej, 24.04.2021

  • LESY SR, š.p. v spolupráci s OZ Moje Slovensko a PEFC Slovensko prichádzajú so spoločným projektom
  • Verejnosť sa bude môcť zapojiť do zlepšenia biodiverzity lesov

Hlavnou myšlienkou projektu Milión stromov pre Slovensko je podpora biodiverzity, obnova lesov a zvyšovanie ekologickej stability lesa v spolupráci s verejnosťou. Partnermi projektu sú LESY SR, š.p., OZ Moje Slovensko, a PEFC Slovensko.

Ide o nultý ročník projektu, v deň odštartovania organizátori vysadili ovocné dreviny, typické pre bielo-karpatskú kopaničiarsku oblasť, ale aj ďalšie dreviny v okolí poľovníckeho kaštieľa Antonstál. Následne sa budú sadiť lesné dreviny v rámci celého Slovenska a na lesných pozemkoch štátneho podniku v porastoch, ktoré to potrebujú.

Výsadby sú naplánované na jar a na jeseň, udržateľnosť projektu je minimálne do času, kým nebude vysadený miliónty strom. Myšlienka takto bude žiť kontinuálne niekoľko rokov. Verejnosť sa na výsadby môže registrovať na stránke www.mojles.sk

LESY SR majú každoročne svoj plán výsadby, vlani to bolo 16 miliónov kusov sadeníc. Projekt Milión stromov pre Slovensko zapadá do rámca plánovaného objemu výsadby. „Tento projekt považujeme za veľmi prospešný, pretože nám ukazuje, aké významné je mať druhovo pestré lesné porasty pri zmene klímy, ktorá je aktuálna aj na Slovensku,“ konštatuje generálny riaditeľ LESOV SR, Tomáš Čuka.

Platforma OZ Moje Slovensko sa rozhodla spájať laickú verejnosť s odborníkmi cez tento projekt. Ako zdôrazňuje predseda občianskeho združenia Moje Slovensko Michal Halabuk: „vzdelávanie spoločnosti v tejto oblasti je veľmi dôležitá úloha, no nie je to len o tom, že vysadíme stromček a myslíme si, že sme pomohli prírode. Každá pomoc lesu vysádzaním má svoje pravidlá, preto sme sa rozhodli verejnosti umožniť koordinovane vysádzať stromčeky tým správnym spôsobom s cieľom vysadiť milión stromov pre Slovensko.“

Ako dodáva predseda PEFC Slovensko František Štulajter, je potrebné neustále upozorňovať aj na význam lesov pre viazanie CO2: „zelené lesy sú pre trvalo udržateľný svet  dôležitý faktor pri riešení  klimatických zmien. Budeme radi, keď aj  pomocou  tohto projektu presvedčíme verejnosť, že lesníctvo nie je len „priemysel“ výroby dreva, ale predovšetkým „priemysel“ udržania a zlepšovania stavu lesov poskytujúcich všetky človekom žiadané služby a produkty.“

Obnova lesov má na Slovensku nezastupiteľné miesto. Príroda je silný nástroj obnovy lesov, no v mnohých prípadoch ani jej pôsobenie nestačí. Zalesňovaním lesných plôch výrazne pomáhame obnove potenciálu lesov za výrazného skrátenia tohto procesu. Zároveň sa aktívne napomáha drevinám, pre ktoré prírodné podmienky v súčasnosti nie sú príliš naklonené.

Cieľom je tiež upozorniť na mimo produkčné funkcie lesa, ktorých bonusy využívame všetci- ide napríklad o rekreačnú funkciu, mikroklíma v lesoch nám vytvára príjemné prostredie pre oddych a šport. Les je domovom mnohých druhov rastlín a živočíchov, les čistí vzduch od prachu, zachytáva oxid uhličitý, zadržiava vodu, v zime sneh na lavínových svahoch. Je to aj vďaka lesníkom, ktorí les obnovujú už stáročia a chránia tak pôdu voči erózii, znižujú teplotu a zvyšujú vlhkosť.

OZ Moje Slovensko je platforma, ktorá združuje odborníkov, laickú verejnosť, mladých ľudí, pre riešenie reálnych problémov na Slovensku, LESY Slovenskej republiky sú najväčším správcom lesného majetku na Slovensku, ktorý porasty obhospodaruje takým spôsobom, aby plnili široké spektrum svojich funkcií. PEFC Slovensko je nezávislé združenie, ktoré perspektívu a spoločenskú zodpovednosť vidí v trvalom zachovaní a dlhodobom a konsolidovanom využívaní lesného bohatstva, čo potvrdzujú PEFC certifikátom. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 886 kB) 

Projekt Milión stromov pre Slovensko

Milión stromov pre Slovensko