Okresný úrad preveril ťažbu v Malužinej, dal lesníkom za pravdu

LESY SR reagujú na nepravdivé a zavádzajúce vyjadrenia iniciatívy MY SME LES, týkajúce sa spracovania kalamity v Malužinej.
V lese Malužinej došlo v máji 2019 ku veľkým škodám, ktoré spôsobil vietor. LESY SR, v súlade s tým ako to prikazuje zákon o lesoch, oznámili túto skutočnosť na Okresný úrad Liptovský Mikuláš. Celkovo bolo vetrom poškodených viac ako 400m³ stromov (išlo o smrek a jedľu) Zákon o lesoch obhospodarovateľovi lesa nariaďuje spracovanie kalamity.
Okresný úrad Liptovský Mikuláš, na základe vykonaného štátneho dozoru konštatuje, že LESY SR v prípade spracovanie kalamity v Malužinej konali tak, ako to určuje zákon.

Tlačová správa

Záznam z vykonaného štátneho dozoru