Reforma národných parkov je šitá horúcou ihlou

Banská Bystrica 15.12.2021

  • Pozmeňujúci návrh prešiel v neskorých večerných hodinách, s jeho obsahom sa štátny podnik musí dôkladne oboznámiť

Štátny podnik LESY SR momentálne nevie odhadnúť reálne dopady novelizácie zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Celá implementácia doplňujúceho návrhu si vyžiada podrobnú sociálnu a ekonomickú analýzu.

Momentálne nepoznáme reálne dopady pozmeňujúceho návrhu novely zákona o ochrane prírody a krajiny, a jeho praktickú realizáciu. Predpokladáme však, že v súvislosti s prechodom správy národných parkov vzniknú vysoké náklady, ktorých výšku momentálne odhadnúť nevieme. Proces prechodu správy majetku je komplikovaný, vyžadujúci si enormné úsilie po stránke personálnej i časovej.

Štátny podnik LESY SR sa riadil a bude riadiť platnou legislatívou, t.z. zákonom o štátnom podniku, zákonom o lesoch, ako aj zákonom o ochrane prírody a krajiny. Nariadenia vyplývajúce z novely zákona budeme plne rešpektovať.

Štátny podnik LESY SR obhospodaruje v národných parkoch viac ako 104 tisíc hektárov, z toho najväčšia výmera je v Národnom parku Nízke Tatry- takmer 40 tisíc hektárov, v NP Veľká Fatra ide o takmer 25 tisíc hektárov lesných pozemkov a v Národnom parku Muránska planina viac ako 15 tisíc hektárov.

Pripomíname, že na všetkých lesných pozemkoch platí Program starostlivosti o les, ktorý sa prijíma v súčinnosti so štátnymi orgánmi ochrany prírody, platí na obdobie 10 rokov a platí aj na území národných parkov. Určuje, akým spôsobom sa v danej lokalite realizujú manažmentové opatrenia. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 630 kB)