Ryby z nášho domáceho chovu aj na sviatočný stôl

Ryby z nášho domáceho chovu aj na sviatočný stôl   

Smolenice 21.12.2021

  • Pstruhy dúhové budú v ponuke na predaj aj v období medzi sviatkami
  • Tento rok sme zaznamenali rekordný predaj, išlo o 20 ton rýb

Štátny podnik LESY SR zabezpečuje okrem iných činností aj chov rýb. Jedinečné stredisko je na Lesnej správe Majdán (Odštepný závod Smolenice), a nesie názov Stredisko chovu rýb Parina.

Rybné hospodárstvo funguje na potoku Parina už od roku 1867, kedy ho tam vybudoval gróf Móric Pálffy. Išlo o jednu z prvých pstruhových liahní na našom území. Na budúci rok ho štátny podnik plánuje vyhlásiť za Významné lesnícke miesto. LESY SR investovali v poslednej dobe do modernizácie zariadenia viac ako 50-tisíc eur. Išlo o inováciu spracovne rýb, kúpu nových technológií- tzv. šokových mraziacich boxov, novej vákuovej techniky či prepravného boxu na rozvoz rýb.

Tento rok sme zaznamenali rekordný predaj, vďaka nedávnym personálnym a organizačným zmenám sa na trh podarilo uviesť neuveriteľných 20 ton rýb (z toho 18 ton predstavovali živé ryby na zarybnenie chovných rybníkov po celom Slovensku a 2 tony predstavujú mrazené ryby). Doteraz bol ročný priemer 8-10 ton. Zaujímavosťou je, že tento rok ryby spotrebovali približne 30 ton krmiva. K ďalšiemu chovu nám v sádkach ostáva 20-25 ton ročnej ryby.

Štátny podnik LESY SR aktuálne ponúka na predaj mrazené ryby na viacerých miestach. Konkrétne vo svojej banskobystrickej predajni „Lesnícke pochúťky“ v budove Štátnych lesov s vchodom na Národnej ulici (predajňa bude tento týždeň otvorená do štvrtku, 23.12. do 17:00, a taktiež od utorka 28.12.2021 do štvrtka 30.12.2021, na Silvestra bude predajňa zatvorená), tzv. predaj z dvora realizuje v Bratislave v budove Lesnej správy Bratislava na Peknej ceste 19 (predaj sa uskutoční v dňoch 21.12. od 7:30 do 17:30, 22.-23.12. od 7:30 do 14:30, 27-28.12. od 7:30 do 17:30 a v dňoch 29-31.12. od 7:30 do 14:30), a taktiež v budove Odštepného závodu Smolenice na Trnavskej 12. Najväčší záujem o ryby je tradične pred Vianocami a taktiež v letnom období.

V rybníkoch na potoku Parina sa ako hlavný druh chová pstruh dúhový, doplnkovo i kapor rybničný. Stredisko v súčasnosti zabezpečuje chov rýb od ikier až po generačné ryby. Neresenie rýb, umelý výter, sa vykonáva v mesiacoch november až december, podľa poveternostných podmienok, pričom rozhodujúca je aktuálna teplota vody. Po výtere generačných rýb sa v liahni z oplodnených ikier vyliahne plôdik, ktorý sa po 5–6 mesiacoch vypúšťa do rybníkov. Konzumná ryba sa v rybníkoch dochová približne za 16–18 mesiacov, kedy dosahuje hmotnosť okolo 250 gramov.

V Stredisku chovu rýb Parina tiež vykonávajú odbornú prax žiaci študijného odboru rybárstvo zo Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji.

Štátny podnik uvažuje aj o rozšírení chovu. Išlo by o pstruha potočného. Pri tomto druhu ide o náročnejší chov, ktorý si vyžiada viac starostlivosti ako aj vyššie finančné náklady. Ale stojí nám to za to, aby sme podporili udržateľnosť atraktívnych horských rybárskych revírov pôvodným slovenským druhom. Týmto si plníme prísne podmienky štátnej ochrany prírody na zarybňovanie pôvodným druhom pstruhom potočným. V budúcnosti je plán zatraktívniť aj okolie rybníkov v Dechticiach.

/files/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/tlacove-spravy/lsr_ts_2021_12_21_predaj_ryb.pdf