Stanovisko LESY SR ku výsledkom kontroly NKU

Najvyšší kontrolný úrad (NKU) uverejnil minulý týždeň (17.5.2019) Záverečnú správu, v ktorej sa zameral na kontrolu Politiky lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom štátu v štátnych podnikoch.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik (LESY SR) pripravujú podrobnú odpoveď na zistenia, ktoré NKU publikoval. Vzhľadom na to, že bolo publikovaných množstvo zistení, LESY SR poskytnú odpovede na všetky zistenia na tlačovej konferencii, ktorú zvolajú budúci týždeň.

NKU v Záverečnej správe konštatuje závažné zistenia, ktoré mali súvisieť s porušením zákona o štátnom podniku, najmä „nehospodárnosťou pri nakladaní s majetkom v správe podniku, nevykonávaním povinností s odbornou starostlivosťou  a v súlade so záujmami štátnych podnikov, porušením zákona o verejnom obstarávaní, zákona o účtovníctve, zákona o nájme  a prenájme nebytových priestorov, obchodného zákonníka a zákona o lesoch“.

Keďže NKU v Záverečnej správe neuviedlo, v ktorom období, kde a ako malo dôjsť ku porušeniu zákona, LESY SR sa obrátia na NKU so žiadosťou o doplnenie. LESY SR sa na NKU zároveň obrátia aj so žiadosťou o vysvetlenie zjavných nepresností, ktoré odzneli na tlačovej konferencii NKU minulý týždeň.

LESY SR považujú za veľmi pozitívne, že NKU konštatuje, že „najúčinnejším ochranným opatrením proti šíreniu podkôrneho hmyzu v smrečinách bolo včasné spracovanie vetrovej kalamity“. Potvrdzuje sa tak, že LESY SR konali správne, keď aktívne bojovali s následkami kalamity.

Považujeme tiež za pozitívne, že generálny riaditeľ kancelárie NKU počas tlačovej konferencie vyzdvihol novú obchodnú politiku, ktorú presadzuje súčasné vedenie štátneho podniku LESY SR. NKU totiž realizovalo kontrolu za roky 2015 – 2017.

NKU odporučilo LESOM SR realizovať viacero opatrení, ktoré majú v budúcnosti zlepšiť hospodárenie podniku.

 „Viacero opatrení, ktoré navrhuje NKU, sme začali realizovať už pred niekoľkými mesiacmi. Môžem spomenúť napr. nový systém evidencie dreva, či zavádzanie certifikátu ISO v oblasti protikorupčného správania“, povedal generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Ing. Marian Staník.

Tlačová správa (PDF, 548 kB)