Tetrovovité - nová výstava v Lesníckom a drevárskom múzeu

Zvolen 11.1.2023

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene pripravuje v poradí už ôsmy rok výstavu venovanú niektorému významnému obyvateľovi našich lesov. V minulosti si návštevníci so záujmom prezreli výstavy a dozvedeli sa, pre verejnosť takmer neznáme skutočnosti, súvisiace s výskytom, správaním, pôvodom a súčasnou populáciou takých druhov ako sú medveď, vlk, jeleň, bažant alebo daniel.

Témou tohtoročnej výstavy bude skupina veľmi atraktívnych vtákov, ktorá je jednoznačne pýchou našej prírody. U nás žijúce kurovité vtáky zaradené do čeľade tetrovovitých sú predmetom mnohých diskusií jednak odborníkov, ale tešia sa aj záujmu všetkých obdivovateľov našej fauny.

Návštevník sa dozvie zaujímavé poznatky o správaní, o potrave či o ideálnom biotope Tetrova hlucháňa i Tetrova hoľniaka. Nebude chýbať ani menej nápadný a menej známy Jariabok hôrny. Diorámy imitujúce prírodné prostredie a dermoplastické preparáty, budú doplnené fotografiami a textom,  ktorý podá podrobné informácie o tejto čeľadi. 

Tetrovovité je skupina vtákov v súčasnosti vzácna a v prírode veľmi ťažko pozorovateľná. Preto je prvoradým cieľom výstavy predstaviť tento zaujímavý druh vtáctva širokej verejnosti  a vytvoriť príjemný zážitok všetkým obdivovateľom našej prírody.

Slávnostné otvorenie výstavy bude opäť spojené aj so sériou troch prednášok prizvaných odborníkov – Ing. Jozefa Bučka, PhD., Ing. Miroslava Micenka a Ing. Jána Vrbenského. Vernisáž sa uskutoční dňa 19. januára o 14:00 vo výstavných priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea.

                    

Autor výstavy:     Ing. Ivan Mesároš

Trvanie výstavy:  19.1.2023 – 7.5.2023          

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 463 kB)