Vo viacerých okresoch platí zvýšené riziko vzniku požiaru

Vo väčšine okresov Slovenska platí čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ktorý vyhlasujú jednotlivé Okresné riaditeľstvá Záchranného a hasičského zboru. Štátny podnik LESY SR v tejto súvislosti vyzýva verejnosť na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s ohňom.

Štátny podnik LESY SR je povinný v tomto čase zabezpečiť hliadkovaciu činnosť a na každej lesnej správe zabezpečiť protipožiarne náradie podľa plošnej výmery spravovaného lesa. Ako správca štátneho majetku tiež štátny podnik v tomto čase zabezpečuje hlavne prejazdnosť a dostupnosť ciest a zvážnic, prístup k zdrojom vody pre bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a následne účinný zásah. Rovnako tak lesná technika musí byť vybavená prenosnými hasiacimi prístrojmi.

Naši zamestnanci tiež vykonávajú zvýšenú hliadkovaciu činnosť v lesoch. Hliadky sú aktívne najmä po pracovnej dobe a cez víkendy, v čase zvýšeného pohybu návštevníkov v lese. Každá hliadka má určený časový harmonogram a trasu pochôdzky. Spravidla sú to miesta s dobrým výhľadom na krajinu a dostupnosťou mobilnej siete, aby bolo možné v prípade požiaru okamžite reagovať.

Extrémne teplé počasie a pretrvávajúci nedostatok zrážok v posledných mesiacoch so sebou prinášajú zvýšené riziko vzniku lesných požiarov. OZ (odštepný závod) Vihorlat zaznamenal v noci na dnes požiar v katastri obce Tovarnianska Polianka v okrese Vranov nad Topľou. Na mieste boli dnes dopoludnia aj zamestnanci z lesnej správy Turcovce. Jej vedúci, Juraj Krišta: „požiar bol už ráno pod kontrolou, ale pôvodné staré pne ešte mierne tleli, tak sme ich prišli dohasiť, keďže teploty sú naozaj vysoké. Lokalitu budeme monitorovať aj podvečer hlavne z dôvodu možnosti šírenia požiaru koreňovým systémom. V prípade opätovného šírenia sme vybavení potrebným protipožiarnym náradím.“

LESY Slovenskej republiky vyzývajú verejnosť na zvýšenú opatrnosť. „Pri akejkoľvek manipulácii s otvoreným ohňom, vrátane fajčenia, treba byť veľmi obozretný. Riziko vzniku požiarov je enormne vysoké. Požiar sme v tejto lokalite nezaznamenali niekoľko rokov. Na polhektárovej ploche tu včera zhorela najmä mladina, išlo o buky, hraby, ale aj duby, poškodenie je takmer 100 percentné a škody sa ešte len budú vyčísľovať,“ dodal technik požiarnej ochrany Michal Dobranský.

Vo vybraných oblastiach Slovenska platí v čase zvýšeného rizika vzniku požiarov zákaz fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad a tiež sa nesmie zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

/files/lesy/media/aktuality/aktuality-tlacove-spravy-novinky/tlacove-spravy/vo-viacerych-okresoch-plati-zvysene-riziko-vzniku-poziaru/lsr_ts_2022_07_01_riziko_poziaru.pdf