Vyhlásenie Významného lesníckeho miesta Letovisko Harmónia

Organizátori:             LESY SR, š. p., Lesnícke a drevárske múzeum a Mesto Modra

Termín:                       27. apríl 2023, 14.00 hod.

Miesto:                       pred budovou bývalého lesného úradu, Modra - Harmónia

 

Tvorba siete významných lesníckych miest je dlhodobý projekt štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, v rámci ktorého upozorňuje verejnosť na lokality významné z pohľadu lesníckej minulosti i súčasnosti. Sú medzi nimi lesnícke technické stavby, architektúra, obnovené lesné porasty, lokality dokumentujúce pokrokové prístupy k obhospodarovaniu lesa, miesta späté s osobnosťami lesníctva a pod. Jednou z takýchto lokalít, ktoré si zaslúžia pripomenutie, najmä v dnešnej uponáhľanej dobe, je aj bývalé klimatické letovisko Harmónia.

Pred 155 rokmi začal vtedy čerstvo zvolený správca modranských lesov Alexander Filípek v okolí svojho lesného úradu, v mieste kde lesy Malých Karpát prechádzali do poľnohospodárskej krajiny, budovať lesné chodníky, mostíky cez potok a odpočívadlá s lavičkami. Lokalita už predtým pre svoju malebnosť známa ako „Harmónia“ sa stala ešte príťažlivejšou a vyhľadávanejšou obyvateľmi Modry aj širšieho okolia a svoju históriu tak začalo písať dnes už bývalé klimatické letovisko Harmónia.

Alexander Filípek tak nerobil samoúčelne. Ako skúsený lesný hospodár les zakladal, pestoval, ťažil a všemožne sa oň staral. Zároveň ako jeho obdivovateľ a milovník vnímal les aj ako estetický objekt, k čomu sa snažil pritiahnuť aj verejnosť. Harmónia sa aj jeho pričinením stala jednou z prvých lokalít u nás, kde človek upriamil svoju pozornosť na rekreačný a liečebný potenciál lesa. Kde, moderným vedeckým jazykom, začal človek využívať atropické funkcie lesa.

Keď postupný rast počtu návštevníkov nastolil otázku ubytovacích možností, rozhodlo mestské zastupiteľstvo v Modre vybudovať pre letných hostí v mestských lesoch ubytovne. Dali sa tak do pohybu sily, ktoré „úradujú“ dodnes. Štatút letoviska získala Harmónia v roku 1888 a v tom istom roku bola postavená aj prvá vila nesúca meno „Harmónia“. Čoskoro ju nasledovali ďalšie: Ilona, Irén, Anna či Natália, postupne stavané aj mimo lesa. Okrem ubytovania poskytovalo aj stravovacie možnosti, krytú tanečnú sieň, tenisové ihrisko, korčuliarsku dráhu či kaďové kúpele.

Letovisko zažilo vzlety aj pády. Zažilo obdobia rozvoja v časoch hospodárskej konjunktúry, aj stagnáciu a úpadok v časoch spoločenských kríz. Časom sa menil aj jeho charakter – od letoviska cez rekreačnú oblasť k osade s trvalo obývanými domami. Dnes má Harmónia charakter chatovej oblasti a rekreačného zázemia neďalekej Bratislavy. Minulú časy pripomínajú zachovalé vily a zrekonštruovaná budova lesného úradu s pamätnou tabuľou a bustou Alexandra Filípeka.

No predovšetkým je tu stále les. Les so svojím blahodarným vplyvom na človeka, na naše fyzické aj duševné zdravie. Práve pochopenie významu lesa pre zdravie človeka, jeho aktívne využitie v prospech verejnosti, ktoré je aj príkladom pre prítomnosť, sa stali podnetom na vyhlásenie bývalého klimatického letoviska Harmónia za 59. významné lesnícke miesto. Slávnostný akt vyhlásenia Významného lesníckeho miesta Letovisko Harmónia sa uskutoční dňa 27. apríla 2023 o 14.00 hodine pred budovou bývalého lesného úradu v Modre - Harmónii.

 

Na podujatie všetkých srdečne pozývame! 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA (PDF, 790 kB)

pozvánka VLM Harmónia