Výstava OBRÁZKY VIANOC III.

Od Vianoc do Ducha, nespúšťaj sa kožucha...

LESY Slovenskej republiky, š. p. Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene pravidelne na konci kalendárneho roku pripravuje pre svojich návštevníkov výstavu venovanú oslavám Vianoc.

Výstava s názvom OBRÁZKY VIANOC nadväzuje na dlhodobú tradíciu autorských vianočných výstav múzea, ktorá každoročne prináša verejnosti rôznorodé a vždy nové pohľady  na vianočnú tematiku. Tohtoročná, v poradí tretia, výstava z cyklu nesie názov Od Vianoc do Ducha, nespúšťaj sa kožucha...

Priblíži Vianoce z netradičného uhla pohľadu. Často používané motívy ako vianočné kalendárne zvyky, obyčaje, výzdoba príbytkov alebo betlehemy budú nahradené témou zameranou na tradičný vidiecky odev nosený vo vianočnom období. Prostredníctvom textu a zbierkových predmetov predstaví pestrosť a rozmanitosť zimného sviatočného odevu. Návštevníci tak uvidia rôzne druhy mužského a ženského odevu noseného koncom 19. a začiatkom 20. storočia počas adventu a sviatkov v regióne Zvolena. Pozornosť upriami na majstrovské diela našich predkov v podobe kožušinových a súkenných odevných súčiastok.

Pripravovaná výstava symbolicky prevedie návštevníka štedrovečerným dňom od skorého rána až po polnočnú omšu a okrajovo načrtne niektoré zvyky spájajúce sa s týmto sviatočným dňom. Jednotlivé scény výstavy náznakovo predstavia priestor profánny - tradičná chyža ale aj sakrálny – priestor oltára.

Súčasťou vernisáže bude prezentácia bohatej etnografickej zbierky PhDr. Jany Kucbeľovej a jej knihy Odetí do krásy, ktorá vyšla vo vydavateľstve IKAR tento rok. Autorka nás oboznámi so svojou zberateľskou vášňou a prostredníctvom vydanej knihy predstaví svoju zbierku tradičného ľudového odevu, pochádzajúceho z takmer celého Slovenska.

Sprievodnými aktivitami k výstave budú tvorivé dielne určené pre deti a mládež.

Autor výstavy:     Mgr. Veronika Šuchaňová

Vernisáž:              6. 12. 2018 o 15:00 hod.

Trvanie výstavy:  6. 12. 2018 – 11. 01. 2019

Tlačová správa (PDF, 369 kB)

Pozvánka (PDF, 456 kB)