Výstava - Vôňa školy (ne)dávnych čias

Názov výstavy: Vôňa školy (ne)dávnych čias

Organizátor: Gymnázium Ľudovíta Štúra vo Zvolene, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik – Lesnícke a drevárske múzeum

Miesto konania: Lesnícke a drevárske múzeum, námestie SNP 22/33, 960 01 Zvolen

Vernisáž: 15. 4. 2019 o 16.00 hod.

Termín výstavy: 15. 4. 2019 - 30. 6. 2019

Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene si počas celého roku 2019 pripomína 100. výročie svojho založenia. Nie je náhoda, že pre výstavu s názvom Vôňa školy (ne)dávnych čias si jej autori vybrali priestory Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Práve v budove, v ktorej dnes sídli múzeum, prebiehalo vyučovanie prvého školského roka vtedajšej Štátnej reálky.

12. 5. 1919 minister školstva Československej republiky vyzval Stanislava Kovandu, profesora Štátneho gymnázia v Přerove, aby sa ujal potrebných prác pre otvorenie novej školy - Štátnej reálky vo Zvolene ako jej prvý riaditeľ. A tak v čase od 29. 5. 1919 do 15. 7. 1919 trval prvý školský rok v priestoroch Mestskej detskej opatrovne – dnešného Lesníckeho a drevárskeho múzea na Námestí SNP.

Návštevníci LDM sa  prostredníctvom výstavy vrátia nielen do svojich školských čias, ale aj do školských čias svojich rodičov i starých rodičov. Prelistovať si môžu  učebnice a odborné publikácie z jednotlivých vyučovacích predmetov. V časti prírodovedných predmetov môžu vidieť meracie prístroje i modely strojov, ktoré dokazujú fyzikálne zákonitosti. Biológia im odhalí  mikroskopický svet a vráti ich do čias, kedy  odkrývali tajomstvá prírody. V pamäti si návštevníci výstavy oprášia značky a názvy prvkov, výstava im otvorí dvere do chemickej učebne s analytickými váhami a inými pomôckami. Môžu nazrieť do geografických i dejepisných atlasov a  obnoviť si v spomienkach hranice už neexistujúcich štátov. Zaspomínajú si na matematiku, geometriu a opäť si môžu zobrať do ruky rysovacie pomôcky. Z pamäti sa im vynoria literárne postavy a hrdinovia románov z povinného čítania. Pri portrétoch slávnych spisovateľov si môžu zaspomínať na ich najznámejšie diela.

Mladším návštevníkom výstava ponúka ucelený obraz o tom, ako sa učilo bez počítača, interaktívnej tabule či dataprojektoru. Staré učebné pomôcky nemusia byť hneď nefunkčné alebo nepotrebné. Možno niektorí odídu s pocitom, že mnohé staršie pomôcky sú lepšie a názornejšie ako tie dnešné, moderné.

Výstava bude prístupná v čase otváracích hodín múzea – od pondelka do piatku od 9:00 do 17:00 hod.. Od 01.05.2019 v zmenených otváracích dňoch počas týždňa od utorka do piatka a v nedeľu v rovnakom čase od 9:00 do 17:00 hod.

Tlačové správy (PDF, 407 kB)

Pozvánka (PDF, 2 MB)