VÝTVARNÝ SALÓN 2018

23. ročník výstavy výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím

LESY Slovenskej republiky, š. p. Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene podporia kultúru znevýhodnených skupín obyvateľstva realizáciou výstavy v spolupráci so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike, so Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím vo Zvolene a Domov sociálnych služieb Symbia vo Zvolene.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP) je celoslovenská mimovládna organizácia, ktorej cieľom je zabezpečovať dôstojné životné podmienky pre deti a dospelých s mentálnym postihnutím. Výtvarný salón ZPMP prináša cennú príležitosť, ktorá pomáha prekonávať bariéry a hľadať porozumenie medzi ľuďmi s postihnutím a širokou verejnosťou. Lesnícke a drevárske múzeum týmto projektom nadväzuje na dlhodobú spoluprácu a podporu hendikepovaných vo Zvolene.

Výstava má ambície oboznámiť širokú verejnosť s výtvarným nadaním a spôsobmi, akým stvárňujú svoj svet ľudia s mentálnym postihnutím. Hlavnou témou tohoto ročníka výtvarného salónu bolo motto V krajine snov. Zapojilo sa doň 36 účastníkov - domovov sociálnych  služieb, špeciálnych materských, základných a praktických škôl, miestnych združení a jednotlivcov z celého Slovenska.

O výstavnej kolekcii rozhodovala odborná porota v zložení: výtvarníčka PaedDr. Tatiana Harachová, akademický maliar Juraj Šufliarsky a výtvarník Pavol Móza. Odborná garantka projektu 2018 je akademická  maliarka Katarína Kuzmová. K výstave bol vydaný plagát, leták a skladačka, ktoré navrhla grafická dizajnérka Zuzana Chmelová.

Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 22. novembra o 14.00 hod. v Lesníckom a drevárskom múzeu, Námestie SNP 22/33, Zvolen. Výstava potrvá od 22. 11. 2018 do 10. 1. 2019.

Otváracie hodiny múzea: pondelok - piatok 8.00 - 17.00 hod.. Prístup je bezbariérový.   

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Tlačová správa (PDF, 392 kB)

Pozvánka (PDF, 561 kB)