Zelený objektív 2023 v Lesníckom a drevárskom múzeu

Organizátor: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Lesnícke a drevárske múzeum
Termín: 27.03.2024 – 02.05.2024
Miesto: Lesnícke a drevárske múzeum, Zvolen, Nám. SNP 23/35


Apríl – mesiac lesov patrí v Lesníckom a drevárskom múzeu už tradične aktivitám s tematikou prírody a lesa.
Na tento rok sme pripravili už 23. výstavu s názvom Zelený objektív. Výstava prezentuje najlepšie fotografie z rovnomennej súťaže, ktorú v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku organizuje Lesnícke a drevárske múzeum už od roku 2001. Súťaž je určená mladým fotografom – žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a kladie si za cieľ podchytiť talenty a dať im priestor pre verejnú prezentáciu. Témou súťaže je les.
Súťaže sa v roku 2023 zúčastnilo 121 súťažiacich s 292 fotografiami – 30 žiakov základných škôl prihlásilo 77 fotografií a 91 študentov stredných škôl 215 fotografií. Spomedzi všetkých účastníkov sa hodnotiaca komisia rozhodla oceniť osem súťažiacich, keď okrem šiestich štandardných cien a jedného uznania bola opäť udelená aj Cena Združenia zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.
Rovnako ako v minulom ročníku aj tentoraz stredoškoláci počtom súťažiacich aj súťažných prác prekonali žiakov základných škôl. Čo sa týka obsahu fotografií, medzi súťažnými snímkami stále dominuje pozitívne ladená krajinárska fotografia s nádychom dokumentárnosti. Rovnako ako po minulé roky je málo zobrazovaná tematika človeka v lese, no postupne rastie kritický pohľad na vzťah človeka k lesu, vyjadrený najmä v názvoch fotografií. Pozitívny je stály rast technickej kvality súťažných fotografií.
Výsledky súťaže budú verejne vyhlásené a ceny odovzdané na slávnostnom otvorení výstavy Zelený objektív 2023 dňa 27. marca 2024 o 1330 hodine v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea na Námestí SNP 23/35 vo Zvolene. Výstava potrvá do 2. mája 2024. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA Zelený objektív 2023 (PDF, 561 kB)