Zvolen v roku 1919 a generál Josef Šnejdárek

Organizátori:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene
Mesto Zvolen
Vojenský historický ústav v Bratislave
Ozbrojené sily Slovenskej republiky
Podujatie pripravené pri príležitosti 100. výročia oslobodenia Zvolena od vojsk Maďarskej republiky rád
 

Zvolen v roku 1919 a generál Josef Šnejdárek
13. jún 2019

Program:
15.00 hod.: Prednáška Mgr. Petra Chorváta, PhD., Vojenský historický ústav v Bratislave, Stará radnica, Zvolen, Nám. SNP, č. 21/31
16.00 hod.: Pietna spomienka, pamätná tabuľa generála Josefa Šnejdárka vo Zvolene na Nám. SNP, č. 26
16.30 hod.: Pozvanie na kávu s gen. Šnejdárkom, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, č. 22/33

Obrázok generál Josef Šnejdárek
Začiatkom leta 1919 sa na strednom Slovensku odohrávali ťažké boje s okupačnými vojskami Maďarskej republiky rád, ktoré na niekoľko dní obsadili aj mesto Zvolen. Snahe maďarských boľševikov zvrátiť výsledky prvej svetovej vojny a obnoviť Uhorsko čelilo novo sa tvoriace československé vojsko. Situáciu neuľahčovala vyčerpanosť vojakov, ktorí mali za sebou boje na frontoch svetového konfliktu. Nepriaznivý stav sa podarilo zvrátiť, keď sa na čelo 2. pešej divízie postavil plukovník Josef Šnejdárek. Desiateho júna 1919 zahájil ofenzívu, 13. júna bol Zvolen oslobodený. Maďarskí boľševici boli postupne vytlačení z celého územia stredného Slovenska.
Takto hrdinsky vošiel do dejín mesta Zvolen slávny Čech, rodák z Napajedel, ktorý sa narodil 2. 4. 1875 - Josef Šnejdárek. Tesne pred koncom 19. storočia vstúpil ako 24 ročný do francúzskej cudzineckej légie v severnej Afrike. Na Sahare slúžil 16 rokov v podmienkach, ktoré sa súčasníkom môžu zdať až neúnosné. Po vypuknutí svetového konfliktu sa vrátil do Európy a ako francúzsky občan velil vojakom v zákopoch prvej svetovej vojny. Spolupracoval s M. R. Štefánikom a podieľal sa na budovaní čsl. légií vo Francúzsku. Po skončení vojny bránil Tešínsko pred poľskými územnými nárokmi a už ako plukovník ubránil Slovensko pred maďarským revizionizmom.
Medzivojnová Československá republika viackrát využila jeho vojenské skúsenosti. Bol to nekompromisný veliteľ, no citlivý k ľudskému utrpeniu, s veľmi silným zmyslom pre spravodlivosť. Mesto Zvolen, kde mal aj rodinné väzby s rodinou Wittmannovou, mu na oslavách 15. výročia svojho oslobodenia udelilo čestné občianstvo.
Josef Šnejdárek odišiel v r. 1939, po rozpade Československa do exilu a bol dočasne zaradený do aktívnej služby v zahraničnej československej armáde a pridelený k francúzsko-československej vojenskej misii. Zomrel v Casablanke 13. mája 1945. V r. 1996 boli ostatky Josefa Šnejdárka a jeho manželky Catherine Constantien prevezené a pochované v Napajedlách.
LDM vo Zvolene si pri príležitosti 100. výročia bojov z r. 1919 pripomenie túto časť našej histórie prednáškou Mgr. Petra Chorváta, PhD. z Vojenského historického ústavu v Bratislave pod názvom Zvolen v roku 1919 a generál Josef Šnejdárek. P. Chorvát zoznámi auditórium s dejinnými súvislosťami vzniku Maďarskej republiky rád, okolnosťami vpádu jej vojsk na slovenské územie a regionálnymi špecifikami vojenského oslobodenia Zvolena a okolia. Prednáška bude spojená s pietnou spomienkou na generála Šnejdárka pri jeho pamätnej tabuli umiestnenej na Nám. SNP, na fasáde domu č. 26 ako vyjadrenie úcty súčasníkov k historickému dielu generála – osloboditeľa.

Tlačová správa (PDF, 468 kB)