Zvýšené tržby za predaj dreva sa premietli do zlepšenia sociálneho statusu 3500 zamestnancov LESOV SR a dodávateľov prác a služieb z externého prostredia

13.11.2018 sa konala tlačová konferencia hnutia Sme rodina.

Zazneli na nej nepravdivé a zavádzajúce fakty.

Za posledných 5 rokov zaznamenali LESY SR nárast tržieb, ale rástli aj náklady.

Cena dreva klesá v celej Európe. Klesá cena ihličnatého dreva, naopak, očakáva sa nárast ceny listnatého dreva.

Za spomínané obdobie, ktoré bolo v médiách prezentované, vzrástli osobné náklady o viac ako 11,4 mil. €

Tvrdenie Hnutia Sme rodina

Na včerajšej tlačovej konferencii odzneli nepravdivé informácie. V štátnych lesoch sa zvyšuje ťažba, hospodársky výsledok je však nižší. Informoval o tom predseda hnutia Sme rodina - Boris Kollár na utorkovej tlačovej besede. Podľa neho je to buď výsledkom kradnutia, alebo je rezort riadený nekompetentne zástupcami Slovenskej národnej strany. Podpredseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Peter Pčolinský upozornil, že predtým, ako SNS ovládla rezort pôdohospodárstva, sa v priemere ťažili 4 milióny metrov kubických dreva ročne, pričom priemerný hospodársky výsledok bol zhruba 12 miliónov eur. Dnes sa ťaží zhruba o 250 tisíc metrov kubických dreva viac, zároveň ale klesol hospodársky výsledok Lesov SR pod 9 miliónov eur.

Stanovisko LESY SR

Ekonomické ukazovatele sú uvedené v tabuľke. Je z nich zrejmé, že počas posledných piatich rokov pri zvyšujúcej ťažbe kontinuálne rástli aj náklady. Ceny, za ktoré sa drevo predáva, neurčuje predajca, ale sú určované v trhovom prostredí na základe dopytu a ponuky. LESY SR využívajú aj predaj na dražbách a aukciách.

ukazovateľ

r. 2012

r. 2013

r. 2014

r. 2015

r. 2016

r. 2017

Celkové náklady vrátane dane z príjmov v tis. €

204 297

209 160

209 988

216 019

220 698

226 758

Celkové tržby a výnosy v tis. €

216 990

217 552

219 084

223 809

227 979

234 280

Hospodársky výsledok pred zdanením v tis. €

15 589

10 272

12 033

10 331

8 563

9 305

Odvod zo zisku na MPRV SR v tis. €

20 000

5 000

5 000

5 300

5 300

5 000

Ťažba dreva v m³

3 955 130

3 986 570

4 104 432

4 205 685

4 322 864

4 309 666

 

Do osobitnej pozornosti dávame nárast osobných nákladov a odpisov (v tabuľke). Priemerná mzda v podniku LESY SR bola v roku 2017 na úrovni 1.158€ mesačne, čo je o 21% viac ako bola priemerná mzda na Slovensku (954€). Oproti roku 2016 (kedy bola na úrovni 1.126€) tak v roku 2017 narástla o 2,8%.

Rozdelenie platov v LESY SR v roku 2017:

  • v kategórii R (robotnícke profesie) – 980€. Priemerná mzda v robotníckych profesiách  v LESOCH SR bola vyššia ako priemerná mzda na Slovensku.  
  • v kategórii THZ (technicko - hospodársky zamestnanci)  -1.259€
  • spolu: 1.158€
 

2012

2017

ROZDIEL

osobné náklady

63 541 708,00 €

74 926 162,00 €

11 384 454,00 €

odpisy

14 466 605,00 €

17 401 544,00 €

2 934 939,00 €

 

Všetky ekonomické údaje o hospodárení LESOV SR je možné nájsť vo výročných správach, dostupných na https://www.lesy.sk/o-nas/vyrocne-spravy/

Tvrdenie Hnutia Sme rodina

Lesy SR tiež podľa Kollára predávajú kubík najmenej kvalitného palivového dreva za 60 eur, hoci priemerná cena všetkých kategórií dreva je v priemere 49,68 eura. Lesy SR sú druhým najväčším štátnym zamestnávateľom. Ľudia zamestnaní v tomto sektore sú nedostatočne platovo ohodnotení. Je to hrozba pre vyľudnenie vidieka, upozornil predseda strany na ďalšie problémy.

Stanovisko LESY SR

Táto informácie je absolútne skreslená. Cena palivového dreva je rôzna, v závislosti od regiónu Slovenska, ako aj druhu dreva (ihličnaté, alebo listnaté). Tiež je dôležité, v akom stave sa palivové drevo kupuje (naštiepané, alebo v celku). LESY SR predávajú palivové drevo bez dopravy, pričom najlacnejšie palivové drevo je možné kúpiť od 4€ za m ³ bez DPH. Ceny sú uvedené v tabuľke (bez DPH).

Priemerné speňaženie 1m³ (listnaté aj ihličnaté) je na úrovni 49,06€. Treba ale dodať, že cenové rozpätie je od 515€/m³ až po 23€/m³.

Bližšie podrobnosti sú uvedené v prílohe.

Tlačová správa