obchod s drevom

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať, že LESY SR štátny podnik z dôvodu zvýšeného dopytu a priaznivejšej situácie na trhu s drevnou hmotou pristupuje s platnosťou od 15.6.2020 k úprave ponukových cenníkov ihličnatých piliarskych výrezov III. triedy akosti v drevinách smrek a jedľa. Podrobné informácie o cenníkoch nájdete na stránkach jednotlivých odštepných závodov.