Rozhovor generálneho riaditeľa LESOV SR pre MY Bystrica

Nový šéf lesov: Spory treba vyriešiť v prospech lesa

Budú sa rušiť podozrivé zmluvy?

Do funkcie nastúpil v čase koronakrízy aj výraznej polarizácie spoločnosti. Tvrdí, že spor lesníkov a ochranárov treba vyriešiť v prospech lesa a je pripravený na konštruktívny dialóg. Poverený generálny riaditeľ Lesov SR Matej Vigoda.

V súčasnosti je profesia lesníka v očiach spoločnosti mimoriadne zaznávaná. Prečo podľa vás verejná mienka dospela až do tohto štádia?

Dôvodov je niekoľko. Podpísala sa pod to klimatická zmena, zmena spoločenskej objednávky a do značnej miery sami lesníci. Nedokázali sme zareagovať na zmenu, ktorá v spoločnosti nastala.

Častokrát vidíme chybu v každom inom, len nie v sebe. Tým nechcem povedať, že všetci lesníci robia všetko zle. Veľký podiel má na tom štátny podnik, ktorý nie vždy reflektoval na potreby lesa, ale napĺňal individuálne záujmy jednotlivcov.

Pred rokom a pol ste sa stali jedným zo signatárov iniciatívy Odmietame.sk, ktorá vyzývala lesníkov, aby svoj stav očistili od nečestných ľudí. Mrzelo vás, že väčšina vašich kolegov zostala mlčať? Veď aj vy ste riskovali živobytie...

-Samozrejme, že ma to mrzelo, mrzí ma to aj dnes. Verím, že z tejto pozície dokážem kolegom dodať odvahu.

Viem, že mnohí z nich sú frustrovaní, ale netreba sa vzdávať. Ja sám som toho príkladom. Verím, že spoločnými silami postavíme tento podnik na nohy, aj keď situácia je v súčasnosti veľmi zložitá.

Postupne ste prešli pracovnými pozíciami od manipulanta cez lesníka, technika, ťažbára až po vedúceho lesnej správy, takže z vlastnej skúsenosti viete, kde všade systém pokrivkáva... Čo považujete za najväčší problém dnešného lesníctva?

Je pravda, že som prešiel všetkými článkami výrobného procesu. Problémom je, že sme sa veľmi vzdialili od podstaty našej práce a tou je les. Mnohí z nás ho prestali klásť na prvé miesto. V tom zmysle, že sme sa zamerali na kvantitu, nie na kvalitu.

Nový minister pôdohospodárstva Ján Mičovský vás pred časom poveril vedením podniku Lesy SR. Aké nevyhnutné kroky ste ako generálny riaditeľ stihli urobiť?

Keďže moje poverenie trvá len pár dní, v tejto chvíli sa len oboznamujem s ekonomikou, obchodom, výrobou na úrovni podniku.

Boli odvolaní riaditelia jednotlivých úsekov a poverení ďalší. Prebehlo stretnutie s odbormi, kde sa snažíme konkrétnymi opatreniami znížiť ekonomické dopady na firmu.

Počítate s nepopulárnymi opatreniami?

Situácia je vážna a nepopulárne opatrenia budú nevyhnutné. V akom rozsahu, to zatiaľ jasné nie je. Všetko bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať obchod v najbližších mesiacoch. Myslím, že bude nevyhnutná istá optimalizácia na vyšších stupňoch riadenia.

A ako chcete riešiť momentálnu nepriaznivú situáciu v súvislosti s odbytom dreva, ktorý vplyvom pandémie dramaticky klesol?

Pristúpili sme k prehodnoteniu cenníkov v jednotlivých sortimentoch, uvoľnili sme predaj dvojmetrovej a štvormetrovej vlákniny priamo z odvozných miest a expedičných skladov fyzickým osobám. Situáciu pozorne sledujeme a operatívne vyhodnocujeme. Ak by sa obchod s drevom zastavil, malo by to veľmi vážne dopady na celý podnik.

Budete rušiť podozrivé zmluvy?

Je isté, že predchádzajúce vedenie zanechalo za sebou množstvo otáznikov, hlavne čo sa týka odstrelových zmlúv a prenájmov poľovných revírov. Budeme sa musieť na to pozrieť a preskúmať možnosti.

V tejto chvíli je ťažké predpovedať, aké budú riešenia. Ale určite sa tým budeme zaoberať. Je to téma, ktorá zaujíma verejnosť aj mňa osobne. Je nevyhnutné vyčistiť stôl.

Určite máte svoju víziu fungovania lesníctva na Slovensku. Aké budú vaše priority?

Základným nástrojom na stabilizovanie lesov a zabezpečenie ich funkcií je prírode blízke obhospodarovanie. Takže toto je moja vízia.

Prečo sa to doteraz nepodarilo aplikovať do praxe?

V súčasnosti sa týmto spôsobom hospodári približne na 2 % slovenských lesov. Na to, aby sme mohli túto výmeru zvýšiť, sú potrebné nielen prírodné, ale aj ekonomické podmienky. To však neznamená, že nemôžeme s aplikáciou tohto procesu začať hneď. Najdôležitejšie však je, aby si túto ideu osvojili všetci, ktorí sa zúčastňujú výrobného procesu.

Ste otvorený diskusii s ochranármi?

Myslím si, že je to nevyhnutné. Kopať zákopy nikomu neprospieva. Musíme hľadať riešenia, ako sa to dá, nie ako to nejde. Môžete sa opýtať v Národnom parku Muránska planina, že som mal vždy snahu hľadať riešenia.

Aký je váš postoj k často skloňovanej téme zonácie národných parkov?

Spor lesníkov a ochranárov je potrebné vyriešiť v prospech lesa. A to je možné len tak, že sa odstráni dualita zákona o lesoch a ochrane prírody. Je veľmi dôležité vykonať revíziu chránených území. Štát musí jasne zadefinovať, čo sú priority a hľadať kompromis.

V minulosti ste pôsobili ako lesný pedagóg, vo svojom voľnom čase ste s deťmi čistili studničky, sadili stromčeky, zbierali odpadky... Na lesnej správe pod vaším vedením ste dokonca zaviedli povinné separovanie odpadu... Aj keď sa to navzájom vôbec nevylučuje, ale ste vlastne lesník alebo ochranár?

Budem sa snažiť štátne lesy smerovať na takú cestu, aby spoločnosť nepociťovala rozdiel medzi lesníkom a ochranárom. Ja sám som jedným aj druhým.Čítajte viac: https://mybystrica.sme.sk/c/22375557/novy-sef-lesov-spor-lesnikov-a-ochranarov-treba-vyriesit-v-prospech-lesa.html