Majster výroby

Výberové konanie - Majster výroby

Súhlas so spracúvaním OÚ Majster výroby

uzávierka podávania prihlášok 17.01.2020 - výberové konanie bolo ukončené