Manažér verejných obstarávaní

Výberové konanie - Manažér VO

Súhlas so spracúvaním OÚ Manažér VO

uzávierka podávania prihlášok 03.01.2020 - výberové konanie bolo ukončené