Spoločne korene nepoznajú hranice

Obrázok Logo SK CZ          Obrázok Logo euroregion BBK

Európsky fond regionálneho rozvoja

Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

fond malých projekTů

http://www.sk-cz.eu/

Názov projektu: SPOLOČNÉ KORENE NEPOZNAJÚ HRANICE

Akronym: Spoločné korene

Kód projektu: CZ/FMP/6c/01/001

Termín realizácie: 11/2018 - 10/2019

 

Vedúci partner:

Lesy České republiky, s.p.

Krajské riaditeľstvo Zlín

Březnická 5659, 760 01 Zlín

https://lesycr.cz/

Organizačná zložka HCP zodpovedná za realizáciu projektu

Lesní správa Buchlovice

Buchlovice 289

 

Hlavný cezhraničný partner:

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

http://www.lesy.sk

Organizačná zložka VP zodpovedná za realizáciu projektu

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

Hodžova 38, 911 52 Trenčín

 

Celkové výdavky projektu 

23 265,00 €

Financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

85%

Štátny rozpočet - VP   

0%

Vlastný vklad – VP  

15%

AKTIVITY PROJEKTU

Krst knihy a DVD

Publikácia a DVD

 

OPIS PROJEKTU

Hlavným cieľom projektu je širšie využitie prihraničného územím prostredníctvom intenzívnej propagácia cez projektové výstupy. Hlavným projektovým výstupom bude Vydanie spoločnej cezhraničnej tlačovej publikáciám s nosičom DVD predstavujúcim prírodné a kultúrne dedičstvo historicky spojeného cezhraničného územím. Obsahom knihy bude najme histórie bývalého majetku rodu Dreher na moravsko-Slovenskom pomedzi v oblasti Vlárského priesmyku a šľachtického rodu Berchtoldovci v oblasti Chřibov. Ťažiskom informácií bude prierez lesníctva a poľovníctva v dotknutej oblasti. Inovatívnym prvkom projektu bude Vytvorenie siete informačných bodov s QR kódy, na ktorých budem návštevníci v tajte oblasti schopná získať viac informácií prostredníctvom odkazov na partnerskej stránky.

 

POPIS VÝCHODISKOVEJ SITUÁCIE

Cezhraničné územie má mimoriadnu prírodnú a historicko - kultúrnu hodnotu, ale zároveň malú návštevnosť, aj vzhľadom k jeho výnimočnému potenciálu. Jednou z príčin je nevyhovujúca dostupnosť informácií o spoločných dejinách lesníctva v regióne a nedostatočná propagácia ním vytvoreného historicko-kultúrneho dedičstva. V spoločnom cezhraničnom území sa nachádza viac objektov nositeľov kultúrneho a prírodného dedičstva. Na českej strane ide o kultúrne dedičstvo spojené s rodom Berchtoldov (kultúrne pamiatky Hrad Buchlov, Zámok Buchlovice) a tiež prírodné dedičstvo (už menej známe Múzeum lesníctva a poľovníctva Buchlov, Prírodný par Chřiby a Prírodná rezervácia Holý Kopec). Na slovenskej strane je s rodom Dreher spätý lovecký zámoček ANTONSTÁL a pôvodné lesy, ktoré sú zaradené do obzvlášť chráneného územia (CHKO Biele Karpaty). Antonstál sa radí medzi významné lesnícke miesta na Slovensku. Špecifickým cieľom projektu je širšie využitie cezhraničného územia prostredníctvom intenzívnej propagácie prostredníctvom projektových výstupov - vydania kníh a DVD, QR kódov, informačných letákov a slávnostnej prezentácií knihy a DVD.