Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava vyhlasuje
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava

podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka

vyhlasuje

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov

Predmet:

Drevná hmota (drevo na pni) v obchodnom celku OC 4 na OZ Rožňava, LS Betliar.

Podmienky súťaže a podklady potrebné pre účasť v súťaži sú k dispozícii TU