Lesnícky náučný chodník Čierna mláka

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU
 • Kraj: Prešovský
 • Okres: Bardejov
 • Pohorie: Busov
 • Chránené územie: nie je
 • Prístup: bus Bardejovské Kúpele
 • Východisko: Bardejovské Kúpele, Nad jazierkom v doline Kúpeľného potoka; prístup – z centra po žltej turistickej značke asi 0,8 km smerom do Zborova a pred jazierkom pokračovať po spevnenej ceste asi 0,5 km, GPS súradnice: N 49°20'6.27 E 21°16'9.78
 • Trasa: Bardejovské Kúpele, Nad jazierkom – Zelené jazierko – Modré jazierko – Kaplnka sv. Huberta – vyhliadka na Zborovský hrad – vyhliadka na Čergov – Nad jazierkom
 • Dĺžka: 1. okruh – jedľový: dĺžka 1,9 km, prevýšenie 100 m
  • 2. okruh – bukový: dĺžka 3,7 km, prevýšenie 220 m
  • 3. okruh – javorový: dĺžka 3,9 km, prevýšenie 290 m (z okruhu vedú dve odbočky na vyhliadky)
 • Čas prechodu: podľa absolvovania jednotlivých okruhov
 • Počet zastávok: 18
 • Zameranie chodníka: lesnícke, prírodovedné,
 • Typ chodníka: samoobslužný, okružný (trojokruhový s odbočkami na vyhliadku a rozhľadňu), obojsmerný, peší, celoročný
 • Náročnosť terénu: nenáročný až náročný podľa absolvovanej trasy resp. okruhu
 • Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočné prepojenie na žltú turistickú značku (prístup k vstupnej bráne na náučný chodník)
 • Rok otvorenia, garant: 2008, Lesy SR, š. p., Lesná správa Bardejov
 • Textový sprievodca: nie je
 • Kontakt: Lesy SR, š. p., Lesná správa Bardejov, Dukelská 24, 085 01  Bardejov
 • Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.
 • Poznámka:
 • Údaje o náučnom chodníku boli prevzaté z webovej stránky www.naucnechodniky.eu
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

Názvy informačných panelov
 1. Základné údaje o lesníckom náučnom chodníku Čierna mláka
 2. Spoznávanie drevín podľa kôry
 3. Lesy osobitného určenia
 4. Les a voda
 5. Vietor, syn Slnka
 6. PRO SILVA
 7. Zver súčasť lesa
 8. Prímestské a ďalšie lesy s významnou zdravotnou, kultúrnou alebo rekreačnou funkciou
 9. Kaplnka sv. Huberta
 10. Vyhliadka na Zborovský hrad
 11. Čierna mláka
 12. Čergov perla severovýchodného Slovenska
 13. Les a vzduch
 14. Pôdoochranná funkcia lesa
 15. Brečtan popínavý
 16. Ťažba prostriedok výchovy lesa
 17. Les súčasť krajiny
 18. Rastové fázy porastu

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLÍ

Bardejovské Kúpele. Balneologické i klimatické kúpele severne od Bardejova, ako jeho mestská časť, na kontakte Ondavskej vrchoviny a Busova. Ich vznik podmienili vývery prírodných liečivých minerálnych vôd typu alkalicko-slaných, železnatých kyseliek. Najstaršia písomná zmienka o prameňoch je z roku 1247. Táto skorá informácia je dôsledkom ich polohy pri významnej osade – Bardejove – ako aj obchodnej trase spájajúcej Stredomorie a Balt. Začiatkom 19. storočia patrili kúpele k najvyhľadávanejším v Uhorsku. V kúpeľoch letovala Mária Lujza, dcéra cisára Františka I., neskôr druhá manželka cisára Napoleona, ruský cár Alexander I. i manželka cisára Františka Jozefa I., Alžbeta. Vyviera tu 17 prameňov. V centrálnej parkovej časti kúpeľov je šesť prameňov minerálnych vôd. Voda prameňov “Hlavný”, “Lekársky” a “Herkules” je hydrouhličitanovo-chloridová, sodná, železnatá, uhličitá, hypotonická, studená. Voda prameňa “Alžbeta” je hydrouhličitanovo-chloridová, sodno-vápenatá, železnatá, uhličitá, hypotonická, studená. Vysoko mineralizované pramene s obsahom oxidu uhličitého sa používajú na pitné kúry, liečebné kúpele a inhalačnú liečbu.

Skanzen – Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch. Najstarší skanzen na Slovensku, dnes pobočka Šarišského múzea. Sprístupnený bol v roku 1965. V areáli sa nachádza 24 objektov štyroch druhov: obytné zrubové domy, hospodárske stavby, technické stavby a sakrálne stavby, ktoré predstavujú architektúru slovenského a rusínskeho obyvateľstva z Horného Šariša a Horného Zemplína. Jedným z najcennejších exponátov je drevený kostolík z roku 1766 s prvkami byzantskej architektúry privezený z obce Zboj. Skanzen je celoročne prístupný.

Zborov. Obec na sever od Bardejova na severozápade Ondavskej vrchoviny v údolí Kamenca. Prvá písomná zmienka z roku 1355. Počas prvej svetovej vojny bola svedkom najťažších bojov na území Slovenska. Južne nad obcou sú ruiny Zborovského hradu (Makovica) z prvej polovice 14. storočia, postaveného na ochranu uhorského pohraničia a obchodnej cesty do Poľska. Prvá písomná správa o ňom pochádza z roku 1347. Patril rôznym šľachtickým rodinám, naposledy Rákociovcom, ktorí ho kúpili v roku 1601. V období stavovských povstaní ho napadlo cisárske vojsko a v roku 1684 ho zbúralo. Počas prvej svetovej vojny ho poškodili boje medzi Rusmi a Rakúšanmi. Hrad je voľne prístupný. Hrad stojí na výraznej krajinnej dominante so zachovalou typickou vegetáciou jedľových bučín, ktorá je od roku 1926 chránená – prírodná rezervácia Zborovský hradný vrch.