Lesnícky náučný chodník Duchonka-Kulháň

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU Duchonka - Kulháň (PDF, 635 kB) 
 • Kraj: Trenčiansky, Nitriansky
 • Okres: Bánovce nad Bebravou, Topoľčany
 • Pohorie: Považský Inovec
 • Chránené územie: PR Kulháň, PR Čempúšky
 • Prístup: z osady Duchonka alebo z osady Kulháň, miestna časť Zlatník
 • Východisko: z osady Duchonka alebo z osady Kulháň, GPS súradnice  N 48°40'24.17" E 18° 5'28.24"
 • Trasa: po udržiavaných lesných cestách
 • Dĺžka: 5,8 km, 
 • Čas prechodu: 1,5 hod.
 • Počet zastávok: 22
 • Zameranie chodníka: lesnícke, ochranárske,
 • Typ chodníka: samoobslužný, peší, obojsmerný, letný, zimný
 • Náročnosť terénu: nenáročný
 • Nadväznosť na turistickú značku: väčšina trasy kopíruje modrú značku
 • Rok otvorenia, garant: 2008, LESY SR, š. p. Odštepný závod Prievidza
 • Textový sprievodca: nie je
 • Kontakt: LESY SR, š. p., OZ Prievidza Tel.: 046 542 2199
 • Aktuálny stav: 
 • Poznámka:
Využitelnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

Názvy informačných panelov

1. Predstavme sa, 2. Lesná pedagogika, 3. Tvorba krajiny, 4. PRO SILVA, 5. Význam a funkcie lesa, 6. Fauna a flóra, 7. Ochrana prírody a krajiny, 8. Mravce, 9. Lesná železnička, 10. Pôdny horizont, horniny, 11. Hradenie bystrín, lesné stavby, 12. Veterná smršť, 13. Nebezpečenstvá hroziace v lese, 14. Ochrana lesa, 15. Obnova a výchova lesa, 16. Kolobeh vody, rybník, 17. Poľovná zver, 18. Obhospodarovanie lesov, 19. Zakladanie lesa, 20. Kulháň - história, 21. Vážime si odborníkov, 22. Rozlúčme sa 

 

ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí

Na začiatku trasy, majú návštevníci možnosť pozrieť si arborétum drevín a v priebehu chodníka uvidia ďalších 14 označených už odrastených jednotlivých druhov stromov vrátane dubov v lokalite Kulháň, ktorých vek sa odhaduje na 300 – 550 rokov. Zaujímavá zastávka je taktiež v časti, kde sa nachádzajú stovky kolónií lesných mravcov a ďalšia pri malej obore pre diviačiu zver. Unikátny je panel, ktorý pripomína veternú smršť v roku 1999 v lokalite Duchonka, keď po dlhotrvajúcich dažďoch vietor vyvrátil stromy na ploche bezmála 850 hektárov a lesníci museli spracovať približne 350 tisíc kubíkov kalamitného dreva. Jeden z panelov približuje aj históriu Kulháňa. Osada vznikla niekedy v stredoveku, ťažilo sa tam zlato, pálilo drevené uhlie, začiatkom minulého storočia v blízkosti postavili skláreň a aj lesnú železničku. Po nej dopravovali drevo do Topoľčian aj ľadové kryhy z dvoch tamojších rybníkov. Časť náučného chodníka vedie práve po násype bývalej železničky. Súčasťou chodníka je aj zastávka venovaná nestorovi lesníctva na Slovensku, profesorovi Hubertovi Bezačinskému (1910-1975), ktorý v roku 1939 svoju lesnícku prax začínal práve na Kulháni.