Ukončené

Ukončené verejné obchodné súťaže

 

OZ Rimavská Sobota vyhlasuje

obchodno-verejnú súťaž v ťažbovej činnosti

11.01.2010
OZ Slovenská Ľupča vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

Dodávka služieb v ťažbovej činnosti na rok 2010 na lesných správach vyhlasovateľa

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj

Lesy SR, OZ Prešov vyhlasuje verejno obchodnú súťaž

L e s y Slovenskej republiky, štátny podnik, O d š t e p n ý z á v o d P r e š o v vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na dodávku služieb v lesníckych činnostiach na rok 2010.

21.12.2009
OZ Žilina - verejná obchodná súťaž

Dodávka prác v ťažbovej činnosti na rok 2010

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj

OZ Rožňava - verejno obchodná súťaž

Verejno obchodná súťaž na zimnú údržbu ciest

02.12.2009
Verejná obchodná súťaž OZ Vranov

Verejná obchodná súťaž OZ Vranov 2010

Verejná obchodná súťaž

Verejná obchodná súťaž na predaj

OZ Trenčín - verejno obchodná súťaž

na dodávku prác v pestovateľskej a ťažbovej činnosti a v odvoze dreva pre rok 2010

21.12.2009
Verejná obchodná súťaž

Verejná obchodná súťaž na predaj

Obchodná verejná súťaž na OZ Námestovo

Obchodná verejná súťaž na OZ Námestovo

LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj

LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj

Verejná obchodná súťaž

Verejná obchodná súťaž - predaj

Verejná obchodná súťaž

Obchodno verejná súťaž na dodávateľa koncových zariadení výpočtovej techniky.

25.09.2009
LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na predaj

OZ Rožňava - Obchodno verejná súťaž

OZ Rožňava - Obchodno verejná súťaž

16.07.2009
Výberové konanie SAP R/3

Výberové konanie pre poskytovanie konzultačných služieb pre systém SAP R/3

10.07.2009