2bj Rybníky Horné Srnie – byt č. 2, výmena obkladov a dlažieb

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na stavebné práce: 2bj Rybníky Horné Srnie, byt č. 2 na 2. poschodí - výmena pôvodných obkladov a dlažieb v kúpeľni, WC, kuchyni, v predpokladanej hodnote zákazky 2441,40 €.