Nákup 2 vyzdvihovacích nožov s priemerom 50 cm pre Pazzagliu FZ 90 a FZ 110.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok po uplynutí 3 pracovných dní odo dňa zverejnenia zadá "Nákup 2 vyzdvihovacích nožov o priemere 50 cm na Pazzagliu..." firme Plantax spol. s r.o., Polní 378, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika. Hodnota zákazky spolu s dopravou na Slovensko bude 1950 € bez DPH.