Nákup viazacieho materiálu (1750 kg špagátu + 100 kg viazacej pásky).

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok

Verejný obstarávateľ Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok  po uplynutí 3 pracovných dní  zadá zákazku "Nákup viazacieho materiálu..." firme Jukos, s.r.o., 072 53 Bežovce. Hodnota zákazky bude 4200 € bez DPH.