Oprava vozidla Iveco Turbodaily, evidenčné číslo TN527AT

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na poskytnutie služby: oprava vozidla Iveco Turbodaily, TN527AT , v predpokladanej hodnote 1695,72 € bez DPH