Vakcína proti kliešťovej encefalitíde

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Trenčín

 

Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá zákazku na tovar: vakcína proti kliešťovej encefalitíde, v predpokladanej hodnote zákazky 1066,41 € bez DPH.