Lesnícky náučný chodník Antonstál

Základné informácie o náučnom chodníku: 

Kraj: Trenčiansky 

Okres: Trenčín 

Pohorie: Biele Karpaty 

Chránené územie: Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty 

Prístup: bus Nemšová, Trenčianska Závada a pešo po lesných cestách smerom na sever a dolinou Ľuborče 5,8 km (s prevýšením 190 m; 2 h); bus Horné Srnie, štátna hranica a pešo po červenej a žltej turistickej značke 8,5 km (s prevýšením 520 m; 3,5 h); z Ľuborče 8,5 km autom/autobusom len ako hosť Účelového zariadenia lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál – na ceste je závora! 

Východisko: Nemšová, Ľuborča, Antonstál 

Trasa: Nemšová, Ľuborča, Antonstál: v rámci areálu účelového zariadenia (kaštieľa) 

Dĺžka: 0,5 km; prevýšenie 15 m 

Čas prechodu: 0,5 h 

Počet zastávok:

Náročnosť: nenáročná trasa 

Zameranie chodníka: lesnícke, poľovnícke, kultúrno-historické, prírodovedné

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia: 2017

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: LESY SR, š. p., OZ Považie, Hodžova 38, 911 52  Trenčín; resp. Kaštieľ Antonstál, Antonstál 811/5, 914 41  Nemšová, tel. 032 / 6598 000

Poznámky: Náučný chodník prechádza arborétom vo svahu pod účelovým zariadením (kaštieľom). Účelové zariadenie lesnej pedagogiky a rekreácie Antonstál (Kaštieľ Antonstál) ponúka po dohode pre skupiny ubytovacie a stravovacie služby a aktivity pre školy. Viac informácií na webstránke: antonstal.lesy.sk 

 

Údaje o náučnom chodníku boli prevzaté z webovej stránky www.naucnechodniky.eu 

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je využiteľný pre terénne vyučovanie. 

 

Názvy informačných panelov
  1. Les – priestor pre zdravie a oddych
  2. O živote v lese
  3. Les – priestor pre včely
  4. Les – priestor pre vtáky

Informačné panely v teréne nie sú označené názvom náučného chodníka.

Okrem panelov náučného chodníka stoja v areáli účelového zariadenia aj ďalšie panely – Poľovnícky zámok Antonstál; Lesné plody; Listnaté kry.

V arboréte, ktorým náučný chodník vedie, sa nachádzajú informačné tabuľky opisujúce jednotlivé dreviny.