Koniec „arogantných“ zmlúv a viac dreva pre slovenských spracovateľov

  • Štátny podnik LESY Slovenskej republiky uzatvoril koncom mája dodatky k zmluvám so spoločnosťou Wood Working, s.r.o.

  • Slovenským spracovateľom drevnej hmoty bude k dispozícii v roku 2018 o 99 000 m3 viac ihličnatej guľatiny

Štátnemu podniku LESY Slovenskej republiky sa po niekoľkomesačných rokovaniach
so spoločnosťou Wood Working, s.r.o. podarilo uzatvoriť dodatky k tzv. arogantným zmluvám, zmeniť tak podmienky dodávok s týmto obchodným partnerom a radikálne znížiť objem dodávaného dreva. Spoločnosť Wood Working, s.r.o. mala od roku 2010 uzatvorený 10 ročný nevypovedateľný kontrakt, predmetom ktorého bol prenájom píl Klin, Považská Bystrica, Kláštor pod Znievom a Ružomberok a s ním súvisiaci obchodný kontrakt na dodávku 50 000 m3 drevnej hmoty za každú prenajatú pílu.

„Dňa 24. mája 2018 bol podpísaný dodatok ku rámcovej kúpnej zmluve, ktorý znižuje dodávky drevnej hmoty zo strany štátneho podniku spoločnosti Wood Working, s.r.o., čo určite náležite ocenia všetci slovenskí spracovatelia“, uviedol Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky. „Dodatkom k nájomnej zmluve došlo k ukončeniu nájomného vzťahu k trom pílam, a to Klin, Považská Bystrica a Kláštor pod Znievom. V Kláštore pod Znievom prevzal k 1. júnu 2018 štátny podnik okrem majetku súčasne aj 11 svojich pôvodných zamestnancov, ktorým bolo ponúknuté pracovné uplatnenie v Odštepnom závode Žilina, dodáva Marian Staník.

V súvislosti s úpravou nájomnej zmluvy došlo zároveň k razantnej úprave zmluvných podmienok kúpnej zmluvy, ktorá v súčasnosti obsahuje všetky podmienky, práva a povinnosti, sankcie, či spôsob ukončenia kontraktu rovnako ako u ostatných obchodných partnerov plne v súlade s novou obchodnou politikou štátneho podniku. „Zároveň došlo k výraznej úprave množstva dodávaného dreva spoločnnosti Wood Working, s.r.o., keď v roku 2018 jej dodá štátny podnik celkom 101.000 m3 (oproti pôvodným 200.000 m3), v roku 2019 objem 50.000 m3 a v roku 2020 objem 8.000 m3. Slovenským spracovateľom teda už v roku 2018 ponúkne štátny podnik ďalších približne 99.000 m3 ihličnatej guľatiny a v nasledujúcom roku až 150.000 m3, ktoré pôvodne mali smerovať tejto spoločnosti“, informuje Tomáš Klouček, obchodný riaditeľ štátneho podniku.

Tlačová správa (PDF)