LESNÍCI S TURISTAMI SPOLU

Výnimočné spoločné podujatie lesníkov a turistov prebehne tretiu októbrovú sobotu v bošáckom regióne v Haluziciach pri Trenčíne.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik a Klub slovenských turistov srdečne pozývajú priateľov lesa a prírody na štvrtý ročník spoločného lesnícko-turistického pochodu. Podujatie sa uskutoční 21.10. 2017 v Haluziciach pri Trenčíne. Začiatok podujatia je plánovaný na 9:00 hod. pri významnom lesníckom mieste Haluzická tiesňava v obci Haluzice. Prechádzka mikroregiónom Bošáčka bude dlhá cca 8 km a povedie z Haluzíc cez Zábudišovú na vrch Roháčová (668m n. m.) a späť. Zaujímavosti na pripravenej trase, ktorými sú stromy roka, sušiareň ovocia či zrúcanina neskororománskeho kostolíka, budú obohatené o sprievodné slovo domácich turistov a lesníkov.

Podujatie LESNÍCKYM CHODNÍKOM J. D. MATEJOVIE vzniklo v roku 2014 pri príležitosti 240. výročia narodenia zakladateľa moderného lesníctva v Uhorsku Jozefa Dekreta Matejovie. Je jednou zo spoločných aktivít realizovaných na základe Dohody o spolupráci štátneho podniku LESY Slovenskej republiky a KST, ktorá v tomto roku rozšíri svoj obsah o nové projekty.

Podujatie je zamerané na podporu vzájomnej spolupráce a pravidelnú otvorenú komunikáciu lesníkov a turistov. Spojenie lesníkov zo štátneho podniku LESY Slovenskej republiky, ako najväčšieho obhospodarovateľa lesa na Slovensku a turistov z Klubu slovenských turistov, ako jednej z najväčších občianskych organizácií v oblasti športu, turistiky a voľného času sa deje symbolicky spoločným prechodom prepojených chodníkov, lesníckeho náučného chodníka a turistickej trasy daného regiónu. Putovná forma podujatia prenáša prechod každý rok do inej časti Slovenska so snahou šíriť posolstvo Dekretovej celoživotnej práce postupne vo všetkých regiónoch Slovenska a sprostredkovať širokej verejnosti fakt, že v každom regióne Slovenska môžeme nájsť stopy práce generácií lesníkov. Prináša tiež možnosť osobnej diskusie a vytvára priestor pre vzájomné porozumenie.