NOVÝ PRÍRASTOK DO SIETE VÝZNAMNÝCH LESNÍCKYCH MIEST

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky udelí v utorok 26. septembra 2017 v poradí už 47. titul významné lesnícke miesto. Stane sa ním Technická univerzita vo Zvolene.
„Pri príležitosti osláv 255. výročia vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 210. výročia vysokoškolského lesníckeho štúdia na Slovensku a 65. výročia založenia Vysokej školy lesníckej a drevárskej, dnešnej Technickej univerzity vo Zvolene, by sme radi vzdali hold tejto lesníckej alma mater a ozdobili ju označením významné lesnícke miesto, ktoré jej právom prináleží “, hovorí generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Marian Staník. Tabuľu s označením významné lesnícke miesto slávnostne odhalia spoločne generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Ing. Marian Staník a rektor Technickej univerzity Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. počas dopoludňajšieho slávnostného programu pred budovou Technickej univerzity.
Štátny podnik LESY Slovenskej republiky a jeho Lesnícke a drevárske múzeum tento titul udeľuje od roku 2007 a buduje tak sieť výnimočných lokalít lesníckej histórie, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zapísali do dejín a tvoria súčasť kultúrneho dedičstva Slovenska.