„Od stromu k zošitu“ – nový projekt štátneho podniku LESY SR

 

•   Prvý ročník projektu štátneho  podniku LESY SR „Od stromu k zošitu“ určený
     školákom na oboznámenie sa s drevom ako obnoviteľnou surovinou  

•   LESY SR prerozdelia na projekte 200 000 zošitov základným školám po celom  
     Slovensku

•   Podmienkou žiackych výtvarných návrhov určených na obaly pre zošity je lesná
     či lesnícka tematika

            LESY Slovenskej republiky začínajú nový rok s novým projektom „ Od stromu k zošitu“, ktorý je určený pre žiakov základných škôl po celom území Slovenskej republiky.

            „Cieľom projektu je zapojiť žiakov základných škôl do procesu navrhovania dizajnových zošitov a zároveň pripomenutie dreva ako jedinečnej obnoviteľnej suroviny, ktorá sprevádza človeka po celý jeho život vo veciach bežnej potreby,“ uviedol generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky Marian Staník. „Týmto projektom chceme poukázať na fakt, že práve zošity, v ktorých  každodenne žiaci listujú, sú vyrobené z dreva rastúceho v našich lesoch. Chceme zdôrazniť, že výmera našich lesov
na Slovensku neustále stúpa a staré porasty nahrádzajú nové. Rovnako aj recykláciou papiera sa zabezpečuje neustály kolobeh drevnej hmoty,“
dodal Marián Staník.

            Do základných škôl sa prerozdelia linkované zošity vo formáte A5 v dvoch typoch 523 EKO, 524 EKO s ôsmimi grafickými prevedeniami podľa žiackych návrhov. Hlavnými hodnotiacimi kritériami v posudzovaní doručených prác bude nápaditosť, originalita a grafické spracovanie témy. „Po doručení výtvarných prác bude za pomoci hodnotiacej komisie vytvorený užší výber žiackych prác v dvoch kategóriách (kategória I: žiaci 1.- 4. ročníka základných škôl, kategória II: žiaci 5.- 9. ročníka základných škôl). Na webovej stránke LESOV SR prebehne hlasovanie z 30 najlepších prác a osem najlepších návrhov bude slúžiť ako vzor na obaly pre školské zošity,“ vysvetľuje Milota Nádvorníková z odboru komunikácie.

            V apríli, mesiaci lesov budú odmenení ôsmi najlepší žiaci, ich návrhy poputujú na obaly jedinečných zošitov. Autori najlepších prác dostanú vecné ceny a triedy, ktoré navštevujú získajú aktivity lesnej pedagogiky na svojej škole. Po vyhotovení zošitov ich budú LESY SR na svoje náklady, prostredníctvom svojich odštepných závodov distribuovať do škôl, ktoré o zošity prejavili záujem.

 

Tlačová správa (PDF)

Víťazné návrhy zo súťaže o najkrajší návrh k filmu ,,Zomierajú postojačky,, v roku 2014