Výstava vedút európskych veľkomiest z 18. storočia

V Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene sa počas leta návštevníci budú môcť vrátiť späť v čase a  symbolicky prejsť európskymi metropolami prvej polovice 18. storočia.

Stane sa tak vďaka výstave zapožičanej z  Múzea vo Svätom Antone.  Výstava pochádza zo vzácneho nálezu múzea, kde sa v tajnej stene našlo koncom 19. storočia 126 unikátnych grafík. Ide o grafiky dôležitých európskych veľkomiest z obdobia rokov 1719 (Berlín) až 1765 (Jeruzalem). Rytiny znázorňujú územné plánovanie, budovy, mosty či prístavy a poskytujú jedinečné panoramatické dobové pohľady (veduty). Okrem vysokej estetickej hodnoty predstavujú historický aj architektonický poklad. Ich tvorcom bol vojenský inžinier a topograf Fridrich Bernhard Werner (1688 Sliezsko – 1778 Breslau). Vznikli technikou medirytectva, kedy sa skica vyrýva do medenej dosky a otláča na ručne robený papier.

Na výstavu bolo vybraných tridsať diel. Medzi iným Bratislava z roku 1732, Konštantínopol  či Brusel z roku 1730.

Srdečne pozývame.

Garant výstavy:      Ing. Jana Bišturová

Trvanie výstavy:  18. 6. 2018 – 31. 8. 2018

Námestie SNP 22/33, Zvolen

pondelok – piatok 08:00 – 17:00 hod.

Vstupné podľa platného cenníka na: www.ldmzvolen.sk

Tlačová správa (PDF)