MIKROPROJEKTY PL-SK 2. VÝZVA

"Cyklotrasa Čierny Váh - Benkovo" (DOC, 146 kB) FOTOGALÉRIA k projetku

"Kultúra, najlepšia cesta k priateľstvu" (DOC, 146 kB) FOTOGALÉRIA k projektu

"Rozvoj poľsko-slovenskej spolupráce v oblasti poľovníctva" (DOC, 146 kB) FOTOGALÉRIA k projektu

MIKROPROJEKTY PL-SK 3. VÝZVA

„Ekoučebne Oravský Podzámok“ (PDF, 541 kB)

„Spoločne a bez bariér zrekonštruovaným lesníckym náučným chodníkom Oravská Lesná“ (PDF, 405 kB)

"WISLA - Modernizacja Izby Leśnej na Przysłupiu" (DOC, 71 kB)       

     

Informácia o ukončení projektu (DOc, 100 kB)              

   

„Kysucký detský les“ (PDF, 511 kB)

 

"Spoločne za poznávaním voľne žijúcich zvierat"


"Lesnícke Ekocentrum" (PDF, 291 kB) 

Obrázok Leták PL SK
Pozvánka (DOC, 654 kB)