Ukončené

Ukončené verejné obchodné súťaže

 

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na výber dodávateľa stavebných prác

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na výber dodávateľa stavebných prác

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na výber dodávateľa stavebných prác

OZ Levice Obchodná verejná súťaž " Dodávka prác v ťažbovej a pestovnej činnosti "

OZ Levice, Obchodná verejná súťaž " Dodávka prác v ťažbovej a pestovnej činnosti "

OZ Rožňava - zjednodušené výberové konanie

OZ Rožňava - zjednodušené výberové konanie - pokrytie strechy 2 B.J. Gemerská Poloma.

27.10.2010
OZ Rožňava - zjednodušené výberové konanie

OZ Rožňava - zjednodušené výberové konanie „Oprava LC Turecká poškodenej prívalovými dažďami“

25.10.2010
OZ Levice verejná obchodná súťaž

OZ Levice Verejná obchodná súťaž " Lesná cesta Segíňov - povodňové škody "

LESY Slovenskej republiky, š. p., generálne riaditeľstvo

vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na výber dodávateľa stavebných prác

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na výber dodávateľa stavebných prác

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú - verejnú súťaž na výber dodávateľa pre zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Vás pozýva do obchodno-verejnej súťaže na výber dodávateľa lesníckeho náradia- elektronické výberové konanie

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Vás pozýva do obchodno - verejnej súťaže na výber dodávateľov pracovných rukavíc - elektronické výberové konanie

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

Vás pozýva do obchodno - verejnej súťaže na výber dodávateľa nových originálych, alternatívnych a renovovaných tonerov, cartridge-ov a pások do tlačiarní - elektorníkcé výberové konanie

Obchodno verejná súťaž na OZ Liptovský Hrádok

Obchodno verejná súťaž na OZ Liptovský Hrádok

OZ Topoľčianky - verejná obchodná súťaž na rekonštrukciu senníka

Rekonštrukcia senníka s vybudovaním odchytového zariadenia v Zubrej obore, nachádzajúcej sa v KÚ obce Lovce, okres Zlaté Moravce

27.09.2010
OZ Kriváň - obchodno verejná súťaž

Premostenie PHO VN Hriňová

OZ Rožňava - verejno obchodná súťaž

Verejno-obchodná súťaž: „Rekonštrukcia premostenia na LC Bučina - Lazy“

31.08.2010
OZ Rožňava Verejno obchodna súťaž

Verejno-obchodná súťaž : „Rekonštrukcia premostenia na LC Krátka dolina - Račková“

31.08.2010
OZ Rožňava - zjednodušené výberové konanie

Zjednodušené výberové konanie - rekonštrukcia premostenia na LC Dlhá Dolina

31.08.2010
Súťažné podmienky pre obchodno verejnú súťaž na OZ Liptovský Hrádok

vyhlásenej podľa § 281 – 288 Obchodného zákonníka