Ukončené

Ukončené verejné obchodné súťaže

 

OZ Kriváň - Verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni- LS Divín

OZ Kriváň - Verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni- LS Vígľaš

OZ Kriváň - Verejná obchodná súťaž

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni- LS Poľana

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava

Verejná súťaž: „Predaj zhodov jelenieho parožia zo Zvernice Betliar.“

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj osobných vozidiel značky Lada Niva.

07.07.2017
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prievidza

Vyhlásenie obchodno verejnej súťaže, ktorej predmetom je predaj dreva na pni.

18.06.2017
LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo

vyhlasujú obchodnú verejnú súťaž na výber najvhodnejšieho záujemcu o "Nájom pozemkov za účelom prevádzky plážového kúpaliska"

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň, vyhlasujú VOS na predaj osobných vozidiel.

07.08.2017
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na predaj dreva na pni

06.06.2017
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni- LS Divín

01.06.2017
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni - LS Liptovská Teplička - nové

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni - LS Liptovská Osada - nové

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni- LS Vígľaš

29.05.2017
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni- LS Poľana

29.05.2017
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni- LS Kyslinky

29.05.2017
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Beňuš

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Beňuš, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž - predaj dreva na pni LS Č. Skala, OC Kyprov

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance

Obchodná verejná súťaž na predaj osobného automobila

25.04.2017
OZ Smolenice - Obchodná verejná súťaž OA

VOS - predaj osobných automobilov (5)

14.03.2016