Ukončené

Ukončené verejné obchodné súťaže

 

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni- LS Divín

01.06.2017
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni - LS Liptovská Teplička - nové

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni - LS Liptovská Osada - nové

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni- LS Vígľaš

29.05.2017
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni- LS Poľana

29.05.2017
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni- LS Kyslinky

29.05.2017
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Beňuš

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Beňuš, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž - predaj dreva na pni LS Č. Skala, OC Kyprov

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance

Obchodná verejná súťaž na predaj osobného automobila

25.04.2017
OZ Smolenice - Obchodná verejná súťaž OA

VOS - predaj osobných automobilov (5)

14.03.2016
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo

VYHLASUJE OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ NA PREDAJ OSOBNÝCH AUTOMOBILOV

OZLT - verejná obchodná súťaž - osobné vozidlá

OZLT - verejná obchodná súťaž - osobné vozidlá

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Čadca

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Čadca vyhlasujú VOS na predaj osobných vozidiel

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, OZ Trenčín

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Trenčín vyhlasujú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Rožňava

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov.

06.10.2016
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň, vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predaj osobných automobilov

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Prievidza

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, Odštepný závod Prievidza vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni.

20.05.2016
Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, OZ Rimavská Sobota

Lesy Slovenskej republiky štátny podnik, OZ Rimavská Sobota vyhlasuje predaj dreva na pni

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž - predaj dreva na pni LS Šaštín - OC Šaštín, LS Holíč - OC Holíč, LS Sološnica - OC Sološnica, LS Lozorno - OC Lozorno

Obchodná verejná súťaž na výber užívateľa poľovného revíru Zverník STAVENEC

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo