OZ Rožňava - Výzva na predkladanie ponúk - Projekt ozdravných opatrení

Výzva na predkladanie ponúk pre Projekt ozdravných opatrení na OZ Rožňava

OZ Rožňava zadáva Výzvu na predkladanie ponúk, zákazky na poskytovanie služieb Projektu ozdravných opatrení na OZ Rožňava na roky 2010 - 2012.

Bližšie informácie sú v priloženom dokumente na prezretie, alebo na stiahnutie.