OZ Slovenská Ľupča - Verejná obchodná súťaž na predaj dreva na pni

na Lesnej správe Predajná

OZ Slovenská Ľupča vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj dreva na pni v porastoch vyhlasovateľa na LS Predajná.

Podmienky VOS si môžete stiahnuť tu. Súčasťou podmienok VOS sú Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. Lesy SR, ktoré si môžete stiahnuť tu.