OZ Smolenice - Obchodná verejná súťaž PDP

Predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov LS Pezinok

Predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov, LS Pezinok, OC1  (OVS-PK1-2018-07.zip)

Predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov, LS Pezinok, OC2  (OVS-PK2-2018-07.zip)

Predaj drevnej hmoty formou podania záväzných návrhov, LS Pezinok, OC3  (OVS-PK3-2018-07.zip)