OZ Trenčín - verejno obchodná súťaž

na dodávku prác v pestovateľskej a ťažbovej činnosti a v odvoze dreva pre rok 2010

Vitajte na stránke prehľadu našich výberových konaní a obchodných verejných sútaži.

  

   

Aktuálne verejné súťaže                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                       >> Verejno obchodná súťaž na ťažbovú činnosť 2010

                                                       >> Verejno obchodná súťaž na pestovnú činnosť 2010

                                                       >> Verejno obchodná súťaž na odvoz 2010

Značka dobre obhospodarovaných lesov
Certifikovaná výmera 38 885 ha
SGS–FM/COC-2261
©1996 Forest Stewardship Council A.C.
Lesy SR, š. p., Banská Bystrica, OZ Trenčín
podporuje trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov
viac inf. www.pefc.org
Číslo osvedčenia o certifikácii lesov PEFC/23-21-04/4