Verejná obchodná súťaž OZ Žilina

Lesnícke práce v odvoze dreva na rok 2010

OZ Žilina - verejná obchodná súťaž

Lesy SR, š . p ., OZ Žilina, vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na dodávku prác v odvoze dreva na rok 2010

na LS Martin a LS Turčianske Teplice.

Sídlo organizácie: Nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Peter Pekara
Tel.: 0918 334 906

E-mail: peter.pekara@lesy.sk

Súťažné podmienky

Príloha  - tabuľky