OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šariš

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles