OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Trstice

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles