OZ SEMENOLES - zber a dodávka semennej suroviny

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles

 

OZNAM: Lesy SR š.p., OZ Semenoles Liptovský Hrádok oznamuje, že vyhlasuje súťaž na pestovateľskú činnosť na zber a dodávku semennej suroviny.

 Otváranie časti ponúk "Ostatné" §41 ods.1

Otváranie časti ponúk "Kritériá" §41 ods.1

Faktúra za dodávku semennej suroviny 12/2013

Faktúra za dodávku semennej suroviny 01/2014