Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog , LS Osrblie na roky 2014 - 2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog