Pestovateľská činnosť na OZ Čierny Balog, LS Sihla na roky 2014 - 2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog