Pestovateľská činnosť na OZ Smolenice, LS Pezinok

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Smolenice