Krušetnícka hoľa

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo