Lesná cesta Plevovo – povodňové škody 2010

Lesy Slovenskej republiky, š. p. OZ Liptovský Hrádok